WebIGS Iş Güvenligi Takip Sistemi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

WebIGS Kalite Denetim Modülünde hangi standartlar denetim için tanımlı?

 1. ISO 18001         İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Şartlar    (İş Güvenliği)

Diğer Eklenebilen Standart Kütüphaneleri şunlardır.

 1. As 9003 Ihtiyaclar Ve Stok Listesi Kalite Yonetimi    (Kontrol  Ve Test)
 2. As 9006 Havacilik Yazilim As9100 Ekleri     (Havacilik Yazilim Ekleri)
 3. As 9100 Havacilik Gerecleri Kalite Yonetimi (Havacilik Gerecleri)
 4. As 9110 Havacilik Bakim Ve Organizasyon Kalite Yonetimi    (Bakim Ve Organizasyon)
 5. As 9120 Ihtiyaclar Ve Stok Listesi Kalite Yonetimi    (Ihtiyaclar Ve Stoklar)
 6. Bs 25999           Isletme Surdurebilirligi Yonetimi   (Business Continuity)
 7. EFQM                 Avrupa Birliği Kalite Yönetimi        (Mükemmellik Modelı)
 8. ISO 10002         Kalite Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti – Kuruluşlarda Şikâyetlerin Ele Alınması İçin Kılavuz Bilgiler        (Müşteri Memnuniyeti)
 9. ISO 12119         Bilgi Teknolojisi - Yazılım Paketleri - Kalite Özellikleri Ve Denenmesi  (Bilgi Teknolojisi)
 10. ISO 12207         Bilgi Teknolojisi – Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri            (Bilgi Teknolojisi)
 11. ISO 13268-1      Ts ISO/Iec 27001’e Göre Bilgi Güvenliği Yönetim
 12. Sistemi (Bgys) Belgelendirmesi İçin Gereksinimler Ve Hazırlık Kılavuzu           (Bilgi Güvenliği)
 13. ISO 13268-2      Ts ISO/Iec 27001’e Göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Bgys) Gerçekleştirmelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi Kılavuzu            (Bilgi Güvenliği)
 14. ISO 13268-3      Ts ISO/Iec 27001’e Göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Bgys) Denetimine Hazırlık Kılavuzu   (Bilgi Güvenliği)
 15. ISO 13485         Tibbi Cihazlar İcin Kalite Yonetim Sistemi   (Tibbi Cihaz)
 16. ISO 13968         Elektronik Belge Yönetimi (Doküman Yönetimi)
 17. ISO 14001         Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar Ve Kullanım Klavuzu        (Çevre)
 18. ISO 14004         Çevre Yönetim Sistemleri - Prensipler, Sistemler Ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Klavuz   (Çevre)
 19. ISO 14031         Çevre Yönetim Sistemleri - Çevre Performans Değerlendirme Kılavuzu            (Çevre)
 20. ISO 14062         Çevre Yönetimi – Ürün Tasarımına Ve Geliştirilmesine Çevresel Boyutların Dahil Edilmesi          (Çevre)
 21. ISO 14873-1      Mobilya Nakil İşleri - Gerçek Kişiler İçin Mobilya Ve Şahsî Eşyaların Depolanması - Bölüm 1: Depolama Tesislerinin Özellikleri Ve Depolama İle İlgili Şartlar     (Mobilya Nakil)
 22. ISO 14873-2      Mobilya Nakil İşleri - Gerçek Kişiler İçin Mobilya Ve Şahsî Eşyaların Depolanması - Bölüm 2: Hizmet Verme Şartları Mobilya Ve Şahsî Eşyaların Depolanması -Bölüm 1: Depolama Tesislerinin Özellikleri Ve Depolama İle İlgili Şartlar          (Mobilya Nakil)
 23. ISO 14915-1      Çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzleri İçin Yazılım Ergonomisi - Bölüm 1: Tasarım İlkeleri Ve Genel Çerçeve   (Yazılım)
 24. ISO 14915-2      Çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzlerı İçin Yazılım Ergonomisi- Bölüm 2: Çoklu Ortam Dolaşım Ve Denetimi    (Yazılım)
 25. ISO 14915-3      Çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzleri İçin Yazılım Ergonomisi - Bölüm 3: Ortam Seçimi Ve Birleşimi  (Yazılım)
 26. ISO 15189         Tibbi Laboratuarlarin Akreditasyonu           (Tibbi Laboratuar)
 27. ISO 15408-1      Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri- Bilgi Teknolojisi (It) Güvenliği İçin Değerlendirme Kriterleri - Bölüm 1: Giriş Ve Genel Model       (Bilgi Teknolojisi)
 28. ISO 15846         Bilgi Teknolojisi – Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri – Yapılandırma Yönetimi (Bilgi Teknolojisi)
 29. ISO 15910         Bilgi Teknolojisi - Yazılım Kullanıcısı Dokümantasyon Süreci  (Bilgi Teknolojisi)
 30. ISO 16949         Otomotiv Sanayi Kalite Yonetimi   (Otomotiv)
 31. ISO 17025         Laboratuar Akreditasyonu (Laboratuar)
 32. ISO 17025-Ac     Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar (Laboratuar)
 33. ISO 17799         Bilgi Teknolojisi - Bilgi Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri  (Bilgi Teknolojisi)
 34. ISO 18001         İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Şartlar    (İş Güvenliği)
 35. ISO 18002         İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri –Ts 18001 Uygulama Kılavuzu       (İş Güvenliği)
 36. ISO 18044         Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi     (Bilgi Teknolojisi)
 37. ISO 19011         Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu  (Denetim)
 38. ISO 22000         Gida Guvenligi Kalite Yonetimi      (Gıda)
 39. ISO 22003         Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar     (Gıda)
 40. ISO 22004         Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri -
 41. ISO 22000         Uygulama Kılavuzu          (Gıda)
 42. ISO 27001         Bilgi Güvenliği Kalite Yonetimi       (Bilgi Güvenliği)
 43. ISO 29001         Petrol, Petrokimya Ve Doğal Gaz Sanayileri – Sektöre Özel Kalite Yönetim Sistemleri- Ürün Ve Hizmet Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar     (Petrokimya)
 44. ISO 90003         Yazılım Mühendisliği Kalite Yonetimi          (Yazılım Mühendisliği)
 45. ISO 9001:2008   Kalite Yönetim Sistemleri (Yönetim Sistemleri)
 46. ISO 9004           Kalite Yönetim Sistemleri -Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz       (Verimlilik)
 47. ISO 9004-2        Kalite Yönetimi Ve Kalite Sistem Elemanları; Kısım 2:          (Verimlilik)
 48. ISO 9004-3        Kalite Yönetimi Ve Kalite Sistem Elemanları; Kısım 3:İşlenmiş Malzemeler İçin Klavuz  (Verimlilik)
 49. ISO 9004-4        Kalite Yönetimi Ve Kalite Sistem Elemanları; Kısım 1:          (Verimlilik)
 50. ISO 17021         Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar   (Denetim)
 51. Jcı Ebıas300       Hastaneler İcin Standartlar           (Hastaneler)
 52. Jcı Ias300          Hastaneler İcin Akreditasyon Standartlari   (Hastaneler)
 53. Kosgeb 03.02.02 Girişimcilik Destek Programı, Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı  (Girisimcilik Plani)
 54. Sa 8000             Sosyal Sorumluluk Yonetimi         (Sosyal Sorumluluk)
 55. Sb-HKS               Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standardı     (Hizmet Kalite Standardı)
 56. Sb-KHY                   Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Kurumsal Hizmet Yönetimi            (Kurumsal Hizmet Yönetimi)
 57. Sb-DHY                   Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Destek Hizmet Yönetimi    (Destek Hizmet Yönetimi)
 58. Sb-İNY                    Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları İndikatör Yönetimi           (İndikatör Yönetimi)
 59. Sb-SHY                   Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Sağlık Hizmet Yönetimi     (Sağlık Hizmet Yönetimi)
 60. Ts 10002           Askerî Kalıte Güvencesı - Tasarım, Gelıştırme Ve Üretım Içın Askerî Kalıte Güvence Şartları       (Müşteri Memnuniyeti)
 61. Ts En 9100        Havacılık Serileri – Kalite Yönetim Sistemleri –Şartlar (ISO 9001:2000’e Göre) Ve Kalite Sistemleri – Tasarım, Geliştirme, Üretim, Montaj Ve Servis İçin Bir Model (ISO 9001:1994’e Göre)   (Havacılık)
 62. Ts En 9100-2     Havacılık Serileri – Kalite Sistemleri-Tasarım, Geliştirme, Üretim, Tesis Veserviste Kalite Güvencesi Modeli         (Havacılık)
 

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular bölümünü yararlı buldunuz mu?